WYSIWYG

Mẹo comment

Quý cô Simacai,

Sau đây là vài mẹo các cô cần thôngthạo khi tính post một comment đẹp và cátính lên Quán Bựa:

(1) Đăng Youtube video trong comment của mình bằng cách chèn đoạn mã sau vào nơi các cô muốn dán video:

[youtube=xxxxxx]

Trong đó xxxxxx là địachỉ Youtube video, vídụ:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=a7UFm6ErMPU]

[youtube=http://youtu.be/a7UFm6ErMPU]

[youtube=a7UFm6ErMPU]

(2) Muốn dán hình JPEG/GIF thì dùng đoạn mã này:

[im]xxxxxx[/im]

(Hình trong comment sẽ bằng đúng hình gốc)

Hoặc:

[img=xxxxxx]

(Hình trong comment sẽ có chiều rộng bằng 480 pixels, cho vừa xinh khuôn comment)

Trong đó xxxxxx là địachỉ URL của hình, vídụ:

[im]http://purpleopurple.com/biography/short-biography/adolf-hitler.jpg[/im]

(3) Muốn dán link thì các cô paste đoạn mã này:

<a href="xxxxxx">yyyyyy</a>

Rồi thay xxxxxx thành địachỉ link, vídụ http://google.com, còn yyyyyy thành tên link, vídụ Gúc. Như này:

<a href="http://google.com">Gúc</a>

(4) Muốn tăng cỡ chữ (font size) thành larger size, vídụ cỡ 6, thì chơi như này:

[si="6"]Blah Blah[/si]

(5) Muốn nhuộm màu chữ (font color) thành đỏ chói, thì chơi như này:

[co="#FF0000"]Blah Blah[/co]

Trong đó #FF0000 là mã RGB của màu đỏ. Mời thamkhảo bảng mã RGB này:Đừng quên các dấu mở/đóng ngoặc kép và dấu thăng # nha.

(6) Muốn chữ vừa to vừa màumè, thì dùng đoạn mã này:

[si="5"][co="#00FF00"]Blah Blah[/co][/si]

(7) Mã chèn emoticon (mặt-cười) đây các cô:

[(o)] 
[(-)] 
[:O:] 
[:O.] 
[.O:] 
[.O.] 
[o-o] 
[Ovv] 
[vOv] 
[;] 
[:] 
[*] 

Chúc các cô vuivẻ với Quán Bựa.

Bonus: Rich Text Comment Edit

Các cô dùng WYSIWYG Editor dưới đây mà soạn comment cho đẹpđẽ hoànhtráng.

Highlight đoạn vănbản rồi chọn địnhdạng tươngứng trên Editor Panel bằng chuột.

Khi chèn Youtube video, các cô sẽ không thấy preview.

Nếu cần thì các cô cứ soạn và sửa trựctiếp mã HTML bằng cách bấm nút Toggle HLML phía dưới khung soạnthảo. Nút trông như này này:Soạn xong, thì bấm nút Take Code ngay cạnh nút Toggle HLML (phía dưới bên phải khung soạnthảo). Nút trông như này này:Toànbộ code hợplệ của comment sẽ nằm trong ô Text Area nhonhỏ dưới khung soạnthảo. Nhớ rằng, code này có nhiều dấu ngoặc vuông "[" và "]". Đừng quantâm nộidung nó, cứ paste sang nơi post comment: